Профил на компанията

„Медикет Цех“ ЕООД  е производител на пластмасови изделия. Фирмата се намира в град Етрополе на 85 км. от София, разположен в центъра на красивата планинска верига Стара планина, известна още като Балкан. Производството на пластмасови изделия датира от далечната 1989г. Компанията е първата по рода си в България, която въвежда японска технология за производство на пластмасови изделия, многоцветен печат върху плоски и обли повърхности.

„Медикет Цех“ ЕООД работи успешно както с частния, така и с публичния сектор, а нашите клиенти са лидери на пазара.

"Вие създавате идеи, ние ги осъществяваме!"

Цел на фирмата


Да се превърнем в най-значимия производител на продукти  и компоненти от пластмаса.

Нашата визия


Да предложим най-добър продукт и услуга с гарантирано високо качество на конкурентна цена, съобразени с екологичното въздействие.

История

„Медикет Цех“ ЕООД е част от промишлената зона на гр. Етрополе, като първата компания датира от 1934 г. под името „Варовитец“ с предмет на дейност дървообработване. По-късно през 1949 г. кооперация „Варовитец“ става държавна собственост и е преименувана в Държавен Завод (ДЗ) „Етрополски бук“.

На 8 март 1989 г. управителите на „Етрополски бук“ решават да започне нов вид производство, а именно на пластмасови изделия. Закупена е производствена линия за стартирането на производство на бебешки изделия от пластмаса (с марката „bebo“), което да включва шишета за хранене и продукти за кърмене. За начало компанията разполага с машина за леене чрез налягане и раздуване, с печатна машина и няколко други за леене под налягане. Със закупуване на машините и технологията фирмата променя името си  от ДЗ „Етрополски бук“ на „Фабрика Медикет Цех“ ЕООД.

След демократичните промени ДЗ „Етрополски бук“става частен посредством масовата приватизация през 1997 г. Производството на пластмасови изделия, като част от „Фабрика Медикет“ ЕООД, се превръща в едно от най-доходоносните и бързо развиващи се звена. Своята продукция фирмата изнася за редица държави, между които Обединеното Кралство, Германия, Украйна и други съседни страни.

През 2007 г. производството на пластмасови изделия е закупено от нов собственик и е преименувано на „Медикет Цех“ ЕООД (лат. Medicet Tseh EOOD). Новият собственик, в лицето на г-н Иван Иванов, инвестира в компанията, като въвежда нови технологии, предлага нови услуги, бързо увеличава капацитета на производството, предлага по-високо качество на готовите изделия и значително по-добри условия на труд.  Двойно се увеличава и броят на работниците от 2007г., като фирмата се стреми да  привлича нови, високо квалифицирани специалисти.

От тогава насам фирмата успешно завършва редица проекти, финансирани с подкрепата на Европейските фондове.