Екологично производство за едно по-добро бъдеще!

Обновяване на цеха

В средата на 2014г. завърши проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „Медикет Цех“ ЕООД, чиято цел беше се да намали потреблението на енергия и едновременно да гарантира нормално производство. Проектът включва обновяване на цялата фирмена сграда, определяне на местата с най-високо потребление на електричество и намирането на устойчиво решение. Това се постигна чрез внедряване на нови технологии, както и на нова измервателна техника. По-долу са изброени придобитите нововъведения:

  • машини за производство
  • микроклимат изграждащ външен и вътрешен дизайн
  • вътрешна осветителна система използваща последна LED технология
  • дограма
  • ресурси
Всички промени по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ" подобриха енергийната ефективност с 50%.

Биоматериали

В „Медикет Цех“ ЕООД посветихме време, за да проучим нови видове биоматериали, които се използват за производство на екологични продукти от пластмаса. В някои случаи различният биоматериал от пластмаса прави продуктите по-щадящи за природата и  уникални по рода си.


Нашите доставчици

Прецизно подбираме основните си доставчици, за да сме сигурни, че те имат положителен принос към околната среда. Всичко това се прави, за да бъдем част от екологичната система. Имаме за цел да предоставим на нашите клиенти еко продукт от най-високо качество.


Отпадъчен материал

Отпадъчният материал е сведен до минимум. В „Медикет Цех“ ЕООД технологичния отпадък са продукти, които не отговарят на „М Качество“. Отпадъкът  се сортира, смила и т. нар. млянка се предава на трета компания, която го използва за производство на други продукти.


Гордеем се, че помагаме

Положително въздействие, което „Медикет Цех“ ЕООД има по отношение на гр. Етрополе, е че фирмата осигурява над 100 работни места.

Гордеем се, че допринасяме за професионалното и личностно развитие на служителите си. От 2007 г. до 2018 г. фирмата е удвоила броя на служителите благодарение на прилаганата вътрешно фирмена политика за мотивиране и стимулиране на работещите в нея.

„Медикет Цех“ ЕООД подпомага общността на гр. Етрополе чрез дарения на различни организации, с уговорката да се използват за положителни каузи. До момента  са подпомогнати:

  • Община Етрополе
  • Професионална Гимназия „Тодор Пеев“ гр. Етрополе
  • МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев“ ЕООД – гр. Етрополе
  • Център за Обществена Подкрепа – гр. Етрополе