М Качество

 

Създадохме стандарт „М Качество“, защото в „Медикет Цех“ ЕООД вярваме, че екологичното качество и екологичния начин на живот са едни от най-важните приоритети. Ето защо тези наши принципи заемат основополагащо място сред услугите, които ние предлагаме.  М Качеството е собствен стандарт на фирма „Медикет Цех“ ЕООД за високо качество, съобразено с екологичните влияния. Ето защо заема основополагащо място сред услугите, които предлагаме. Екологичните процеси са свързани с намаляване на брака в процеса на производство, правилният избор на доставчици, внедряването на нови технологии за намаляване на електропотреблението и използването на биоматериали. Веднъж запознал се и с продукт с „М Качество“, потребителят е наясно, че този продукт е създаден с гарантирано висок стандарт и  в съответствие с нормите за опазване на околната среда. Потребителят може да открие символа „М Качество“, гравиран или отпечатан върху пластмасовото изделие и опаковката.

Ние разделихме М Качеството на 3 нива:

М 1: Стандартни процедури за качество

М 2: Прецизни процедури за качество

М 3: Подробни процедури за качество

Нивата на М Качество зависят от продукта и индустрията, за която е предназначен. При М1 и М2 Качество ще бъдат извършени по-детайлни тестове и ще се представи по-ценна информация. Ние препоръчваме на нашите клиенти най-високото ниво М Качество за всеки продукт.