Нашите принципи

Качество

В „Медикет Цех“ ЕООД вярваме, че най-важният принцип е Качество на произвежданата продукция. От първото зрънце материал до последната стъпка в опаковането, качеството е приоритет за целия персонал. Тъй като всеки клиент има различни потребности и съгласно нашата стратегия за постоянно повишаване на качеството на изделията, ние създадохме 3 нива за гарантиране на качеството, за да сме сигурни, че можем да отговорим на нуждите на всеки клиент.

Комуникация

За последното десетилетие комуникационните технологии позволяват бърза и ползотворна връзка помежду ни. В „Медикет Цех“ ЕООД се възползваме напълно от достъпните технологии, за да създадем по-ефективна и ползотворна Комуникация с нашите клиенти. За да улесним връзката с тях, в нашия административен отдел работят хора с отлично владеене на чужди езици като: английски, немски, френски, испански, иврит и руски.

Навреме

Една от най-неприятните и неудобни ситуации е закъснялата доставка. В „Медикет Цех“ ЕООД гарантираме, че е Навреме. Създали сме отлични бизнес отношения със сигурни доставчици, за да осигурим бърза доставка на суровините. Имаме отлична организация и комуникация за бързо намиране на решения и справяне с проблеми. Логистичният ни отдел е ангажиран с доставка на поръчките ни в цяла Европа.

С грижа към природата

Не на последно място ние сме неделима част от природата. Отговорното отношение към заобикалящата ни среда е важно и за бизнеса. В "Медикет Цех" ЕООД използваме щадящи и незамърсяващи технологии за преработка на пластмаса. Нашите продукти са с екологична насоченост, възпитаващи мисъл и грижа към природата!