Производство

Представено от пет различни вида технологии, примери за възможните видове производства са показани под всеки вид технология.

Леене на пластмаса под налягане

Леене на силикон под налягане

Леене под налягане и раздуване на пластмаса

Леене под налягане, разтягане и раздуване на пластмаса

Леене под налягане на изделия от два компонента

Информация


Видът на технологията зависи от желания продукт. Ние, в „Медикет Цех“ ЕООД предлагаме редица технологии, за да произведем не само желания компонент, но и цялата гама от продукти. Имаме възможността да произвеждаме различни по вид компоненти за съответните индустрии. За всеки вид технология разполагаме с най-новите енергийно ефективни машини и оборудване, тъй като някои от тях са разработени за постигане на специфични резултати. Поддържаме отлични отношения с редица производители на инструментална екипировка, готови да изработят съответния инструмент (матрица)   за желаните продукти и необходимата производителност. Работим с различни материали, които предлагаме на нашите клиенти, тъй като е от основно значение всеки продукт да е от най-подходящия материал.